G^3ówna O Firmie Us^3ugi Oferta Kontakt
Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości (ZWN) w Tarnowie jest stowarzyszeniem właścicieli i zarządców nieruchomości wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego.
ZWN utworzone zostało w 1965 roku i w nowych uwarunkowaniach rynkowych uległo przekształceniu w 1991 roku z zachowaniem ciągłości prawej.

Statutowym celem działalności ZWN jest obrona praw i interesów właścicieli nieruchomości w tym zarząd nieruchomościami budynkowymi.
ZWN jako wyspecjalizowana jednostka gwarantuje należyte i kompleksowe wykonywanie usług zarządu nieruchomościami, zatrudnia bowiem wykwalifikowanych pracowników (28 osób) w tym osoby posiadające licencje zarządcy, służby księgowe, techniczne i wykonawcze (konserwatorzy, dozorcy).

ZWN w swojej strukturze rozlicza się po kosztach własnych - co ma istotny wpływ na obniżenie kosztów zarządu i z tych przyczyn jest również konkurencyjne.

ZWN sprawuje zarząd nieruchomościami z powierzenia właścicieli jak również przez sądy, w tym w dużym procencie nieruchomościami stanowiącymi własność osób zagranicznych.

ZWN pod względem ilości zarządzanych nieruchomości oraz jakości świadczonych usług jest jednym z najsilniejszych podmiotów na tarnowskim rynku.
Copyright © 2006 ZWN